Bir İşadamı Neden İhracat Yapmalıdır? İhracat Yapmanın Firma İçin Faydaları ya da Riskleri Nelerdir?

Dünyada siyasi sınırların yeniden yapılanması, doğu blokunun çöküşü, yeni tüketici pazarlarının açılması, ticari blokların kurulması, ticaret anlaşmaları ve Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) kuruluşu, ihracat için yeni fırsatlar yaratmıştır. Daha ucuz, daha hızlı ve kaliteli üretim yapabilen rekabetçi üreticilerin ortaya çıkmasını sağlayan teknolojiye dünya genelinde ulaşılabilir olması dünya ekonomisini etkilemiş, günümüzde ekonomi küreselleşmiştir. Daha önceleri az gelişmiş ülkeler grubunda olan ülkeler, dünyada haberleşme sistemleri ağının genişlemesi, televizyon, basılı yayın ve elektronik ortam vasıtasıyla bilgiye ulaşabilme alanlarında yaşanan patlama sayesinde, gelişmiş ekonomilere ciddi birer rakip haline gelmişlerdir. Bu ülkeler ve firmaları açısından düşünüldüğünde, dünya pazarlarında oluşan olanakları kendi yararlarına kullanmak için böylesine uygun bir dönem hiç olmamıştır. Dolayısıyla, aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı, ihracat yapmak, bir ülkenin ve firmalarının büyümesi ve rakabet gücünü arttırması bakımından önem arz etmektedir.

Satış ve Karları Arttırmak: Eğer firma iç pazarda iyi bir performans gösteriyorsa, yabancı pazarlara girmesi muhtemelen karlılığı arttıracaktır.

Dünya Pazarlarından Pay Almak: Dış pazarlara açılan firma, rakiplerinin dış pazarlarda pay almak için neler yaptıklarını ve pazarlama stratejilerini öğrenecektir.

İç Pazara Olan Bağımlılığı Azaltmak: Firma dış pazarlara açılarak, pazarlama gücünü arttıracak ve iç pazardaki müşterilere olan bağımlılığını azaltacaktır.

Pazar Dalgalanmalarını Dengede Tutmak: Firma dünya pazarlarına açılarak, iç piyasadaki genel ve mevsimsel dalgalanmalardan ve değişen tüketici taleplerinin yarattığı baskıdan kurtulacaktır.

Fazla Üretim Kapasitesini Satmak: İhracat yaparak, kapasite kullanım oranı ve üretim vardiyalarının süresi arttırılabilir. Böylece ortalama birim maliyetler de azalmış ve ölçek ekonomisine ulaşılmış olur.

Rekabet Gücünü Arttırmak: İhracat, bir firmanın ve bir ülkenin rekabet gücünü arttırmaktadır. Firma yeni teknolojilere, metotlara ve yöntemlere uyarak yarar sağlarken, ülke de ticaret dengesinin iyileşmesinden fayda sağlayacaktır.

İstihdam Yaratmak: Mal ve hizmet ihracatı, yeni iş olanakları yaratacak, işsizliği azaltacaktır.

Dış Ticaret Açığının Azalmasına Yardımcı Olmak: İthalatın ihracattan yüksek olması durumlarında oluşan dış ticaret açığının azalmasına katkıda bulunacaktır.

İhracatla İlgili Uzmanlara Ulaşabilmek: Pek çok firmanın ihracat yapmama kararı, bilinmeyenin yarattığı korkuya dayanmaktadır. Ülkede ki ticareti geliştirme kuruluşları, dış pazarlara henüz girmemiş olan şirketlere yardım etmek için kurulmuştur. Bu kuruluşlar, ihracat sürecinin her aşamasında firmalara yardımcı olmaktadır.

İhracatın Firmalara Doğrudan Faydaları Şunlardır

 • Pazar payını genişletme fırsatı verir.
 • Eğer iç pazarda kapasite tam kullanılmıyor ise üretimi arttırma imkanı sağlar.
 • İç pazara olan bağımlılığı azaltır ya da iç pazarda ki durgunluğu telafi etme imkanı verir.
 • Dış pazarlara girerek, iç pazarda ki rekabeti yayma imkanı verir.
 • İç pazarda denenmiş ve test edilmiş ürünleri ihraç ederek dış pazara girilmesi, pazar araştırması maliyetini azaltır.
 • Uluslararası pazarlarda yaşanan yoğun rekabet, ihracatçıları, ürünlerini pazarın ihtiyaçlarına göre uyarlamak için teşvik eder. Böylece teknolojik know-how düzeyinde gelişme sağlanır.
İç Pazara veya Dış Pazarlara Açılmanın Riskleri Şunlardır

İhracatta karşılaşılan risklerin pek çoğunun iç pazarda karşılaşılanlar ile olan benzerliğine dikkat etmek önemlidir.
 • Satışlar tahmin edilen seviyelerin altında kalabilir.
 • Rekabet beklenenden daha fazla olabilir.
 • Müşteriler ödeme yapmakta yavaş olabilir veya hiç ödeme yapmayabilirler.
Sadece İhracata Özgü Riskler
 • Hedef ülkeden ihracat gelirlerinin geri çıkışı kısıtlanmış veya yasaklanmış olablir.
 • Döviz kurlarında ki dalgalanmalar karları azaltabilir, ortadan kaldırabilir hatta kayıplara neden olabilir.
 • Ödeme yapılmaması veya sözleşme ile ilgili diğer anlaşmazlıklarda, yargıya gitmekte sorunlar çıkabilir.
 • Savaş, iç savaş veya yabancı devlet tarafından millileştirme gibi hedef pazarda ki istikrarsızlıklar kayıplara yol açabilir.
 • Ürün yabancı pazarlarda kabul görmeyebilir.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Akreditif (Letter of Credit veya LC) Nedir? Nasıl Yapılır?

Eksik Ödeme Konusunda Uyaran İngilizce Mektup Örneği

Dağıtım Kanallarının Seçiminde Nelere Dikkat Edilmelidir?