Hedef Pazar Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?

Hedef pazar değerlendirmesi tablosu bir önceki yazıda yer alan faktörlerin tam bir dökümünü içermektedir. İhracatçı, her ülke için olmak üzere çeşitli faktörlerden oluşan her bölüm için 1(çok kötü) ile 5 (çok iyi) arasında puan kullanmalıdır. İhracatçı daha sonra sonuçları değerlendirerek hedef pazarları belirlemelidir.


HEDEF PAZAR DEĞERLENDİRME TABLOSU ÜLKE ÜLKE ÜLKE
PAZARIN DEMOGRAFİK VE FİZİKSEL DURUMU
1- Nüfus, nüfus artış hızı, nüfus yoğunluğu
2- Nüfus: Yaş dağılımı
3- Nüfus: Kentsel ve kırsal dağılım
4- İklim ve hava değişiklikleri
5- Ulaşım mesafesi ve vasıta sıklığı
6- Hava taşımacılığı olanakları
7- Ulaşım ve haberleşme ağı
8- Bölgesel ve yerel nakliye olanakları
POLİTİK DURUM
9- Devlet sistemi
10- Devletin iş hayatına karşı tutumu
11- Dış ticarete karşı devletin tutumu
12- Politik istikrar ve süreklilik
13- Adil/serbest ticaret anlayışı
14- Ulusal ticaretin gelişmesine tanınan öncelikler
EKONOMİK DURUM
15- Gelişmenin genel düzeyi
16- Ekonomik gelişme: GSMH, sanayi sektörü
17- İthalat ve ihracatın toplam ekonomi içindeki yüzdesi
18- Ödemeler dengesi
19- Para: Enflasyon, bulunabilirlik, kontroller, istikrar
20- Kişi başına gelir ve dağılım
21- Harcanabilir gelir ve harcama eğilimleri
SOSYAL KÜLTÜREL YAPI
22- Okur yazarlık oranı, eğitim düzeyi
23- Orta sınıfın varlığı
24- İç pazar ile olan benzerlikler ve farklılıklar
25- Pazarda konuşulan dile ilişkin engeller
PAZARA GİRİŞ
26- Yeterli dağıtım ağı
27- Dökümantasyon ve ithalat mevzuatı
28- Yerel standartlar, uygulamalar ve tarife dışı engeller
29- Patentler, ticari markalar, telif haklarının korunması
30- Anlaşmazlıkların hali mekanizmaları
31- Vergi yasaları, oranları
ÜRÜN POTANSİYELİ
32- Tüketici ihtiyaçları ve istekleri
33- Yerel üretim, ithalat, tüketim
34- Ürünün tanınması ve kabulü
35- Yabancı ürünlere karşı tutum
36- Rekabet

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Akreditif (Letter of Credit veya LC) Nedir? Nasıl Yapılır?

Eksik Ödeme Konusunda Uyaran İngilizce Mektup Örneği

Dağıtım Kanallarının Seçiminde Nelere Dikkat Edilmelidir?