İhracata Karar Vermeden Önce Hangi Sorulara Cevap Verilmeli?

İhracat, önemli ölçüde idari, mali ve üretimle ilgili kaynakların kullanımını gerektirir. Bu nedenle ihracata karar vermeden önce iyi bir değerlendirme yapabilmek için aşağıda ki sorulara cevap aramak önem kazanmaktadır.

Yurtiçi Performans

 • Firma iç pazarda neden başarılıdır?
 • Ürünün mevcut durumda pazar payı nedir?
Firmanın İhracat Konusundaki Kararlılık ve Arzusu
 • Firmanın ihracat yapmaktaki amacı nedir?
 • Firmanın hiyerarşik yapısı içerisinde ihracat bölümü hangi düzeydedir?
 • İhracat sürecinde firmanın hangi düzeyde elemanları görev alacaktır?
 • Firmanın eleman sayısını arttırmaya gerek var mıdır?
 • Firmanın (veya çalışanların) dış pazarlar ve ihracat konularında deneyimleri nelerdir?
 • Firma ihracat sürecinde yer almaya ne düzeyde isteklidir?
 • Firma risk almaya ne kadar isteklidir?
Rekabet
 • Yabancı bir pazarda, firmanın ürünlerinin veya hizmetlerinin rekabetçi olmasını sağlayan nedir?
 • Ürünleri ve hizmetleri emsalsiz yapan nedir?
 • Genel olarak rekabet avantajı (teknolojik gelişmeler, patentler, beceriler vb avantajlar) nelerdir?
Hedef Pazarlar
 • Pazarın hangi kesimleri hedeflenmektedir?
 • Dış pazarlarda ürün satmak için ne kadar stok tutmak gerekecektir?
 • Firmanın dış pazarlarda ki rakiplerinin performansı nasıldır?
 • Ürün gümrük vergileri, kotalar ve diğer tarife dışı engeller tarafından kısıtlanmakta mıdır?
 • Ürün, yurt dışındaki tüketicilerin kültürü, gelenekleri veya inanışları ile çelişiyor mu?
 • Ürünün yurt dışında patent / ticari marka kanunları ile korunması gerekli mi?
 • Ürünün etiketlenmesine ilişkin gereklilikler nelerdir?
 • Çevre ile ilgili ne tür kısıtlamalar vardır, ne ölçüde uyum gerekir?
Ürünün Pazarlanması
 • Ürün yada hizmetin reklamı nasıl yapılacak?
 • Hangi şirketler, acenteler yada dağıtımcılar benzer ürünler satın almıştır?
 • Dış pazarlara satış yaparken firmayı kim temsil edecektir?
 • İhraç pazarı ile ilgili görevleri üstlenmek üzere bir acente yada dağıtımcı tayin edilecek midir?
 • Acente yada dağıtımcıya hangi bölge verilecektir?
 • Acente yada dağıtımcının hangi davranışları kabul edilebilir?
 • Potansiyel alıcı ürünün çalışır halde bir model yada örneğini görebilir mi?
 • Ürünün yada hizmetin üzerine ilgiyi en iyi şekilde çekecek bir ticaret fuarı var mıdır?
 • Ürün veya hizmet hedef pazarda aynı isimle mi satılacaktır?
Fiyatlandırma ve Ticari Koşullar
 • Fiyat nasıl hesaplanacaktır?
 • Hizmet verme koşulları nelerdir?
 • Ödeme ve kredi vadeleri nelerdir?
 • Ürünün garanti süresi nedir?
 • İndirim koşulları nelerdir?

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Akreditif (Letter of Credit veya LC) Nedir? Nasıl Yapılır?

Eksik Ödeme Konusunda Uyaran İngilizce Mektup Örneği

Dağıtım Kanallarının Seçiminde Nelere Dikkat Edilmelidir?