İhracatçı Hedef Pazarda Başarılı Olup Olamayacağını Nasıl Saptar?

Doğru ihraç ürününün seçimi ihracatta başarı için çok önemlidir ve aşağıda kısaca değinilen bir seri etkene bağlıdır.

İhracat/İthalat Eğilimleri

İhracatçı, bir ürünün uluslararası ticaretindeki eğilimleri analiz etmek için bu konuda hazırlanmış yayınlardan faydalanmalı ve ilgili kuruluşlar ile temasa geçerek analiz için gerekli istatistiki bilgilere ulaşmalıdır. Böylece pazarlama stratejisini tasarlamak için gerekli bilgilere sahip olacaktır.


Hedef Pazarlar

Ürün hedef pazarda sadece istikrarlı değil, aynı zamanda yükselen bir talebe de sahip olmalıdır. Bu talep demografik araştırmalar ve pazar araştırması yolu ile belirlenmelidir.


Tedarikçi Tabanı

İhracatçının, müşterilerinin isteklerini kesintisiz karşılayabilmesi için, sürekli ve düzenli olarak ham madde alabileceği üreticilerle ilişkide olması zorunludur.

Üretim Kapasitesi

Kısıtlı üretim kapasitesinden dolayı, ürün teslimatında ortaya çıkacak sorunlar, ihracatçının imajını zedeleyebilir.


Ürün Adaptasyonu (konumlandırma)

Bir ürünün iç ve dış pazarlardaki başarısını garanti altına almak için, ihraç pazarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ürünün hedef pazara uyarlanması gereklidir. Ürünün renginde, boyutunda, tadında, ambalajlamasında ve buna benzer konularda değişiklik gerekip gerekmediğini saptamak önemlidir.


Satış Sonrası Hizmetleri

Eğer ihraç edilen ürün satış sonrası hizmet gerektiriyorsa, ihracatçı ya o ülkede bir servis merkezi açmalı ya da bu hizmetleri sağlayabilecek bir dağıtımcı/acente bulmalıdır. Eğer ihracatçı bu hizmeti sağlamak için gerekli mali ya da teknik olanaklara sahip değilse, ürün ihracat için uygun olmayabilir.

Ticaret Kısıtlamaları

İhracat için seçilen ürünler, Türkiye'nin ihracat mevzuatı kapsamında ihraç edilebilir, ithal eden ülkenin mevzuatında da ithal edilebilir olmalıdır.

Uluslararası rekabet gücü bir başka deyişle ihraç pazarlarında rakiplere nasıl üstünlük sağlanabileceği konusunda yeni ve farklı bir yaklaşım olan "The Business Management system (BMS) - İş Yönetim Sistemi" KOBİ'leri uluslararası pazarlarda başarılı kılabilecek yeni bir yönetim modelidir.

İşletme Yönetiminde çağdaş yaklaşıma göre, işletmenin ihracata veya kısaca satışa yönelik işleri, işletmenin bütünsel yönetiminden ayrı değerlendirilmemelidir. Bir işletmenin hem iç hem de dış pazarlardaki başarısı doğru işin doğru şekilde yapılmasına yani yöneticinin bilgi ve berecerilerine bağlıdır.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Akreditif (Letter of Credit veya LC) Nedir? Nasıl Yapılır?

Eksik Ödeme Konusunda Uyaran İngilizce Mektup Örneği

Dağıtım Kanallarının Seçiminde Nelere Dikkat Edilmelidir?