İhracatta Planlamanın Temel Unsurları Nelerdir?

İhracat planı geliştirmek dikkatli bir planlama ve zaman gerektirir. Girişilen her yeni iş için olduğu gibi ihracat kararı da kısa dönemli kar amacından daha çok, uzun dönemli bir iş yatırımı olarak düşünülmelidir. Uluslararası iş anlaşmaları için taahhütlere girmeden önce bir iş planının geliştirilmesi, ürünün ihracata hazır olması açısından önemli ve anahtar bir adımdır. İyi hazırlanmış bir plan, uluslararası pazarlarda ürünün potansiyelini tespit etmek, finansmanın daha kolay temini, ürün için bir pazar olup olmadığını incelemek ve ürünün ihracatının ne kadara mal olacağını tayin etmek konusunda yardımcı olacaktır. Bir iş planını oluşturan ana bölümler şunlardır:

BÖLÜMLER İÇERİK
Yönetici Özeti Firmayı başarılı yapan etkenleri belirleyin. Yerli ve yabancı rakiplerine göre sahip olduğu avantajların listesini yapın
Firmanın Mevcut Durumu Firmanın ihracat potansiyeli olan ürünlerini belirleyin
Amaçlar Firmanın uzun vadede hedeflerini ve bu hedeflere ulaşılmasında ihracatın nasıl yardımcı olacağını belirleyin
Yönetim Firma analizi yapın. Bunun birinci nedeni, ihracat kararının yönetimin her katında desteklendiğinden emin olmak. İkinci nedeni ise hangi işleri kimin yapacağına karar vermektir.
Tanımlama Ürün veya hizmetin uluslararası pazarda neden emsalsiz olduğu sorusuna cevap verin.
Pazar Analizi Bu pazarda fırsatların neler olduğunu belirleyin.
Hedef Müşteriler Hedef müşterilerin demografik ve sosyo-ekonomik profilini ortaya çıkarın
Rekabet Firmanın sanayi içindeki rekabet edebilirliğini belirlemek amacı ile bir sanayi analizi yapın.
Örnek Grup Araştırması Yapıcı eleştiri ve geri bildirim kazanmak için hedef pazardaki potansiyel müşterilerden oluşan küçük bir örnek grup üzerinde araştırma yapın.
Hesaplanmış Risk Sanayinin ve firmanın gelecek 3-5 yıl içerisindeki performansı konusunda tahminde bulunun.
Pazarlama Stratejisi Müşterilerin ilgisinin nasıl çekileceğini ve bu ilginin nasıl sürdürüleceğini belirleyin.
Fiyatlandırma / Karlılık Uluslararası bir fiyatlandırma stratejisi belirleyin.
Satış Taktikleri Ürünü nasıl satacağınız konusunda pazarlama taktikleri geliştirin.
Dağıtım Kanalları Pazarlarda nerelere ve nasıl, hangi dağıtım kanalını seçeceğinizi belirleyin.
Reklam Hedef pazarların etiketleme ve paketleme kurallarını, tercüme imkanlarını, müşteri ilişkilerini irdeleyin. Toplum kültürü açısından hassas olabilecek pazarlama stratejilerine ve yanlış anlamaya sebep olmamaya dikkat edin.
Halkla İlişkiler Düzenli ve tutatlı bir güncel ürün/hizmet programı ile kuruluşa yönelik bir gazete geliştirin. Teknik dergilere yazılar verin. Basın bildirileri yayınlayın ve müşteri toplantıları organize edin.
İş İlişkileri Kültür eğitimini de içeren uluslararası iş ilişkileri planı geliştirin.
Üretim Planı Başlangıçta ki üretim miktarını, üretim hacminin genişletilmesi için nelere ihtiyaç duyulacağını, hammadde kaynaklarını, üretim yeri vb. konuları saptayın.
Mali Projeksiyonlar Beş yıllık bir kar ve zarar durumu tespiti yapın. Gerçekçi ve temkinli olmaya çalışın.
12 Aylık Bütçe İhracatın birinci yılı için maliyet tahmini yapın.
Nakit Akışı Tahmini Nakit giriş ve çıkışını hesaplayın.
Bilanço Likidite ve nakit pozisyonunu saptayın.
Başa-Baş Analizi Başa-Baş noktası için satılması gereken ürün miktarını hesaplayın.
Kaynak / Fon Temini İhracata başlamak veya geliştirmek için gerekli fonların nereden bulunacağına karar verin.
Gelirlerin Kullanımı Kazanç ve alacakların nereye yöneltileceğine karar verin.
Sonuçlar İhracat hedeflerini, gerekli toplam sermayeyi, beklenen karı, planın yerine getirilmesine ilişkin takvimi ve genel yorumları belirtin.
Ekler Firmanın ihracat programında anahtar kişinin öz-geçmişinin yanısıra, önemli hususlar, potansiyel müşteriler, pazar araştırması bilgisi, çizimler, anlaşmalar ve mali tahminleri de ek olarak planın sonuna ekleyin.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Akreditif (Letter of Credit veya LC) Nedir? Nasıl Yapılır?

Eksik Ödeme Konusunda Uyaran İngilizce Mektup Örneği

Dağıtım Kanallarının Seçiminde Nelere Dikkat Edilmelidir?