İşletmeniz İçin Orta veya Uzun Vadeli Finansman Elde Edebileceğiniz 4 yol


İşletmeniz İçin Orta veya Uzun Vadeli Finansman Elde Edebileceğiniz 4 Yol


1. LEASING (FİNANSAL KİRALAMA)

“Leasing” bir çeşit kiraya dayanan finansman tekniğidir. Leasing şirketlerinin özellikle büyük sermaye gerektiren yatırım mallarını özel ve tüzel kişilere sözleşme karşılığı belli bir süre için kiraya vermesi işlemidir.

Ticaretle uğraşıyorsunuz ve büyük ticari yatırımlar yapmak daha büyük tesisler kurmak istiyorsunuz. Yıllardır ticaretle uğraşmanıza rağmen yeterli sermayeyi biriktiremiyorsunuz. Çünkü bilindiği gibi büyük yatırımlar yapmak için büyük sermayelere yani finansmana ihtiyaç vardır. İşte böyle durumlarda yeni yatırımlar yapmak için yeterli sermayeniz yoksa bu yatırımları gerçekleştirmek için finansal kiralama yaparak projelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Türkiye’de “leasing” sözcüğünü karşılamak üzere “finansal kiralama” deyimi kullanılmakta; leasing verene “kiralayan” ; leasing alana da “kiracı” denilmektedir.“ Finansal kiralama; kiralayanın, kiracının talebi üzerine üçüncü kişiden satın aldığı veya başka şekilde temin ettiği malın zilyetliğini (kullanım hakkını), her türlü faydayı sağlamak üzere ve belli bir süre feshedilmemek şartıyla, bedeli karşılığında kiracıya bırakılmasını öngören bir sözleşmedir.

2. FACTORING

Factoring kelimesinin açıklanabilmesi için “Factor” kelimesinden yola çıkılabilir. Factor bir firmaya borç veren kişi veya komisyon alarak satış yapan kimse olarak açıklanabilir. Bu kelime günümüzde de benzer bir anlam taşımakta, modern factoring uygulamalarında factoring işlemini yapan firma anlamında kullanılmaktadır.

Bu kısa açıklamadan sonra factoring işlemini ise firmaların mal satışı veya hizmet arzından doğan vadeli yurt içi ve/veya yurt dışı alacaklarının factor adı verilen şirkete devredilmesi yoluyla finansman, garanti ve tahsilât hizmetlerinin sağlandığı finansal bir üründür şeklinde ifade edilebilir.

Ticaretle uğraşıyorsunuz. Yapmış olduğunuz vadeli satışlardan dolayı alacaklarınız sürekli artıyor ve vadesi gelmediği için alacaklarınızı tahsil edemiyorsunuz. Bu durumda firmanızı nakit sıkıntısına sürüklüyor. İşte böyle bir durumla karşılaşırsanız nakit sıkıntısını gidermek için bir factoring şirketi ile irtibata geçerek alacaklarınızı vadesi gelmeden nakde çevirebilir yani factoring yaparak şirketinizi nakit sıkıntısından kurtarabilirsiniz.

3. FORFAITING

Uluslar arası piyasalardaki yoğun rekabet, ihracatta yeni finansman tekniklerinin gelişmesine neden olmuştur. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin ödeme güçlüğü içerisinde bulunmaları, forfaiting’in yeni bir finansman tekniği olarak uygulanmasını gündeme getirmiştir. Son yıllarda, gelişmiş ülkelerde sevk sonrası ihracat finansmanına ağırlık verilmiştir. Forfaiting sevk sonrası ihracat finansman tekniğidir.

Forfaiting, özellikle mal ve hizmet ihracatından doğan ve belirli bir ödeme planına göre tahsil edilebilecek olan alacakların bir banka ya da bu alanda uzmanlaşmış bir finansman kurumu tarafından satın alınmasıdır.

Alacağın satıcısına “forfaitist”, devralan kuruluşa “forfaiter” denir.

Senetli ve senetsiz her çeşit alacak, forfaiting konusu olabilir. Ancak uygulamada poliçe ve bono gibi senetlerle temsil edilen alacaklar üzerinden forfaiting yapılmaktadır.

İthalatçı, güvenilir bir borçlu değilse, forfaiter, kendisine devredilecek olan alacağın aval veya benzeri şeklinde kabul edilebileceği bir banka teminatına bağlanmasını isteyebilir. Böylece, forfaiterin alacağı tahsil edememe riski azalmaktadır.

Son yıllarda Türkiye’de ihracattaki artışa paralel olarak, forfaiting önem kazanmaya başlamıştır.

Uluslararası piyasalarda artan rekabet, ihracatçıların ithalatçılara daha uzun vadeli mal satmalarına neden olmaktadır. Bunun sonucu olarak, ihracatçıların, alacaklarını tahsil edememe, faiz ve kur riski gibi ilave risklerin yüklenmeleri söz konusu olmaktadır. İhracatçıların söz konusu risklerden korunma arzusu, forfaiting finansman tekniğinin gelişmesini sağlamıştır. Forfaiting finansmanında vade, altı ayla on yıl arasında değişmektedir. Kredinin geri ödemesi, genellikle, altışar aylık taksitler halinde
yapılmaktadır.

4. EXIMBANK KREDISI

Türk Eximbank, ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren girişimcileri kısa, orta, uzun vadeli nakdi ve gayri nakdi kredi programları ile desteklemektedir.

Ayrıca, vadeli satış işlemlerini teşvik etmek ve bu yolla ihracat hacmini artırmak, yeni ve hedef pazarlara girilmesini kolaylaştırmak amacıyla vadeli ihracat alacaklarını iskonto etmektedir. Türk 

Eximbankın ihracatçı firmalara sağladığı kredileri 4 ana başlık altında toplayabiliriz.
  • Kısa vadeli ihracat kredileri
  • Özellikli krediler
  • Döviz kazandırıcı hizmetler kapsamındaki krediler
  • İslam kalkınma bankası destekli krediler

Yorumlar

  1. The Most Successful Sites for Crypto, Casino & Poker - Goyang
    Goyang Casino & Poker https://septcasino.com/review/merit-casino/ is one of the most famous and well jancasino.com known crypto gambling gri-go.com sites, goyangfc.com founded in 2012. They deccasino are popular because of their great

    YanıtlaSil

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

Akreditif (Letter of Credit veya LC) Nedir? Nasıl Yapılır?

Eksik Ödeme Konusunda Uyaran İngilizce Mektup Örneği

Dağıtım Kanallarının Seçiminde Nelere Dikkat Edilmelidir?